Τα παθητικά κτίρια σχεδιάζονται για την επίτευξη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης επαυξάνοντας τα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και αεροστεγανότητος των ενεργειακών κτιρίων, στο κέλυφος και στα κουφώματα.
 

 
 
 

Παθητικά σπίτια & κτίρια

 
 
Παθητικά σπίτια & κτίρια
 
 
 
Τα παθητικά κτίρια σχεδιάζονται για την επίτευξη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης επαυξάνοντας τα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και αεροστεγανότητος των ενεργειακών κτιρίων, στο κέλυφος και στα κουφώματα, για να τα καταστήσουν σαν ένα θερμός που διατηρεί παθητικά το εσωτερικό του στην σωστή θερμοκρασία χωρίς πρόσθετες επεμβάσεις.

Ένα σύστημα αερισμού ανάκτησης ενέργειας παρέχει καθαρό, φιλτραρισμένο αέρα όλο το 24ωρο, επιτυγχάνοντας με ελάχιστη κατανάλωση, άριστη εσωτερική ατμόσφαιρα και θερμική άνεση για όλη την διάρκεια του έτους.
 
 
 
 
Η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής γίνεται από αρχιτέκτονα μηχανικό, πιστοποιημένο από το Ελληνικό ινστιτούτο παθητικού κτιρίου.

Επειδή το ξύλο δεν είναι αγώγιμο υλικό, η κατασκευή της Canadian homes® έχει σημαντικά μικρότερες θερμικές απώλειες. Οι λίγες θερμογέφυρες εξαλείφονται με την εφαρμογή πρόσθετης εξωτερικής θερμομόνωσης, η οποία περικλείει το κτιριακό κέλυφος επιτυγχάνοντας συντελεστές θερμοπερατότητος από u = 0,08 - 0,15 w/ m2k σε τοίχους και στέγη, καθιστώντας την ιδανική λύση για την κατασκευή παθητικών κτιρίων.