Τα αυτόνομα κτίρια σχεδιάζονται για περιπτώσεις όπου η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ενέργειας δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα.
 

 
 
 

Αυτόνομα σπίτια & κτίρια

 
 
Αυτόνομα σπίτια & κτίρια
 
 
 
Τα αυτόνομα κτίρια σχεδιάζονται για περιπτώσεις όπου η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ενέργειας δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα. Η αυτονόμηση επιτυγχάνεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Βασική πηγή για την παραγωγή ενέργειας είναι η ηλιακή ακτινοβολία την οποία συλλέγουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και την μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια όπου μέσω ενός ρυθμιστή φόρτισης αποθηκεύεται σε συσσωρευτές και μέσω ενός αντιστροφέα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα που τροφοδοτεί το κτίριο.

Ειδικά, τα θερμικά φωτοβολταϊκά πλαίσια παρέχουν επιπρόσθετα θερμική ενέργεια για χρήση ζεστού
 
 
 
 
νερού ως και υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.

Το σύστημα αυτό είναι επεκτάσιμο και παράλληλα μπορεί να συνδυασθεί με άλλες μορφές ΑΠΕ.

Η υιοθέτηση αυτόνομου συστήματος προϋποθέτει σωστή μηχανολογική μελέτη των απαιτούμενων ηλεκτρικών φορτίων, σωστή αρχιτεκτονική μελέτη για την βέλτιστη εκμετάλλευση των ηλιακών θερμικών ωφελειών τον χειμώνα και σκίασης το καλοκαίρι και κατασκευή ενός πολύ καλά θερμομονωμένου κελύφους για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

Τα χαρακτηριστικά κατασκευής και θερμομονώσεων της Canadian homes® σε συνάρτηση της αρχιτεκτονικής και μηχανολογικής μελέτης, κατατάσσουν τις κατασκευές της εταιρίας στην ανώτερη βαθμίδα του Κ.ΕΝ.Α.Κ., δηλαδή ενεργειακή κλάση Α+.